Søren Knudsen

Rådgivende Ingeniører

Kompetencer

Vores rådgivning og projektering omfatter hele forløbet fra ideoplæg med bygherre/brugere over projektering, myndighedsbehandling, udbud, tilsyn, byggeledelse til mangelgennemgang og aflevering.

Processen foregår i en tæt dialog med bygherre/brugere og med fremlæggelse og diskussion af løsningsforslag fra de tidlige skitser til foreløbig udgave af hovedprojekt inden det færdiggøres. Det er en lang og krævende proces, men det er en fornuftig investering i forhold til sikre et godt byggeri og glade beboere/brugere i de efterfølgende mange år.

Aflevering er også en vigtig fase i forløbet. Her skal det sikres at den nye teknik fungerer som planlagt, men lige så vigtigt er det, at der gives en grundig instruktion i pasning og vedligeholdelse af den nye teknik til de personer som efter aflevering får ansvar for denne del. Vi sikrer sammen med entreprenøren en grundig test, kontrol og overdragelse af teknikken.

Vi tager også initiativ til, gerne tidligt i processen, at få medinddraget driftspersonale i de tekniske løsninger. En dygtig driftsmand kan udfordre rådgiverens ”sædvanlige” løsninger og flere synspunkter vil have tilbøjelighed til at øge kvaliteten af løsningen. Det er vores erfaring at et godt samarbejde baner vej for gode og gennemarbejdede løsninger. Desuden vil tidlig inddragelse af driftspersonale sikre en god overgang til driftsfasen.

Vi har gennemført et stort antal traditionelle renoveringsopgaver i beboelsesejendomme med udskiftning af faldstammer og vandrør og evt. samtidig modernisering af badeværelse og køkken. Her har vi også lært at gennemføre den omfattende proces så generne overfor beboere minimeres. Det gøres bl.a. ved at arbejdet nøje planlægges og ved at beboere får en grundig orientering fulgt op af varslinger der udsendes i god tid.

Vi indgår ofte i faste samarbejdsrelationer med elingeniør, konstruktionsingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt – så kan vi sammen det hele.

Vi har specialiseret os indenfor:

 1. VVS
 2. Kloak
 3. Ventilation (mekanisk, naturlig og hybrid)
 4. Køl, herunder fjernkøl og havkøl
 5. CTS
 6. Lavenergibyggeri
 7. Vedvarende energi
 8. Indeklima
 9. Håndtering og udnyttelse af regnvand (LAR/LUR)
 10. Fællesvaskerier, herunder ”grønne vaskerier”
 11. Skift til mere miljøvenlig og billigere forsyning f.eks. biobrændsel og varmepumper
 12. Bæredygtighed
 13. Energioptimering
 14. Commissioning