Søren Knudsen

Rådgivende Ingeniører

Referencer

AKB Lyngby Højhuset v/Almenbo

Udskiftning af vand- og afløbsinstallation og modernisering af 156 badeværelser. Projekteres sammen med LundenArkitekter. Resultatet bliver et flot og moderne badeværelse på meget lille plads. Processen er også væsentlig, de temmelig omfattende arbejder bliver tilrettelagt så beboeres gener og omfanget af genhusning minimeres. 2018- .

EF Sallingvej

Renovering af vand- og afløbsinstallation i 60 lejligheder i Vanløse. Brugsvandsstigestrenge flyttes til installationsskakt i entre. Der vil således kun være koblingsledninger i badeværelse hvilket giver gode muligheder for en efterfølgende individuel modernisering af badeværelse. Udføres sammen med Trio Arkitekter. 2018- .

 

 

AB Siestavej

Renovering af vand- og afløbsinstallation i 36 lejligheder i Glostrup. Afløbsinstallationen renoveres ved coating, da store dele er skjult og indstøbt i vægge og etageadskillelser. Udføres sammen med Trio Arkitekter. 2018- .

Klimakarreen, Københavns Kommune

Det er Københavns kommunes ambition at Klimakarreen skal vise Vejen frem indenfor bæredygtighed og klimasikring, således at den kan udgøre den nye ”Hedebygadekarre” som i årtier har være et byøkologisk besøgssted, nationalt som internationalt. Klimakarreen er beliggende på Østerbro og består af 220 lejligheder fordelt på 13 boligforeninger. Udover isolering af klimaskærm, ventilation, solcelleanlæg, etablering af driftslaug, en helt ny gård og grønne fortove går ambitionen også på at udnytte og håndtere regnvand så det bliver på matriklen og dermed ikke længere vil belaste fælleskloakken. Projekteres sammen med Henning Larsen Architect, Vigør og Tagtomat. 2015- .

Vibo Afd.141

Udskiftning af vandinstallation i 71 rækkehuse og tilhørende 2 beholderrum i Hedehusene. 2018- .

Hjortegårdens Vaskeri, Boligforeningen 3B

Renovering af Hjortegårdens to fællesvaskerier. De gamle og udtjente vaskemaskiner og tørretumbler skiftes til moderne, vand- og energibesparende maskiner. Etablering af blødgøringsanlæg, vask med blødgjort vand giver mindre slid på tøj og vaskemaskiner samt skift til tørretumblere der bruger naturgas, hvilket giver en hurtigere tørring, som desuden er billigere og mere miljøvenlig end el. Renoveringen omfatter desuden istandsættelse af rummene, indretning af et mere hyggelig opholdsområde. Som ansat hos AFM stod Søren Knudsen for hele projektet.

Odsherred Kommune Rammeaftale

Ombygning og renovering af skoler i Odsherred Kommune over en årrække. Projekteres sammen med Nordic Office of Architecture, AFM og Spangenberg & Madsen. 2018-.

 

Kilometergården/KAB

Udskiftning af vandinstallation samt renovering af varmecentral incl. CTS. Arbejdet udføres som underrådgivning for Gaihede i forbindelse med et større renoveringsprojekt i en KAB afdeling med 144 lejligheder.

 

Gårdhaver, Københavns Kommune

Renovering af en ca. 6.900 m2 stor gårdhave i Nattergalevejkarreen samt en mindre gård i Dag Hammarskjolds Alle. I projektet indgår håndtering af regnvand med vandrender, grøfter, regnbede og søer samt nedsivning, solcelledrevet recirkulering af regnvand i vandrender og udnyttelse af regnvand i fællesvaskeri. I Nattergalevejkarreen afkobles regnvand fra gård og den gårdvendte del af tagfladen. Projekteres sammen med MasuPlanning. 2017-.

Regnvandshåndtering i forbindelse med Københavns Kommunes renovering af gårdhaver.

Gårdhaveprojekter vil kunne erstatte noget af den regnvandshåndtering der ellers skulle ske på offentlige områder for at reducere risiko for oversvømmelser. Attraktive grønne og blå gårdhaver kan således bidrage til at gennemføre Hofor´s og kommunens planer for skybrudssikring og klimatilpasning. Der er desuden vurderingen at det vil kunne ske på en omkostningseffektiv måde, idet gårdhave, regnvandshåndtering og evt. udnyttelse af regnvand i ejendommen udvikles og anlægges i èn proces. Arbejdet består i at udarbejde skabelon med oplæg til fordeling af udgifter til Hofor, Københavns Kommune og ejendom for forskellige elementer af regnvandshåndtering i forbindelse med renovering af gårdhaver. Udføres sammen med MasuPlanning. 2018-2019.

Unicef Campus 2

Et nyt robotstyret verdenslager med tilhørende administrationsfaciliteter, er i 2010-2012 opført som en del af FN-byen og placeret langs skudeløbet, hvorfra det voluminøse byggeri kan opleves fra både land, vand og luften. Opgaven bestod i identificering og opretning af fejl og optimering af installationer for opvarmning, ventilation, køl, el og CTS i administrationsdel af Campus 2. Lige siden ibrugtagning af bygningen, har der været en række installationsmæssige problemer og mangler; bl.a. dårligt indeklima i kontorer og møderum, samt fejl i installationer som køl og et CTS- og automatikanlæg, der ikke gav driftspersonale de nødvendige muligheder for at styre og drifte bygningens mange tekniske anlæg. Som ansat hos AFM stod Søren Knudsen for projektledelse samt opvarmning, ventilation og køl mens el og CTS blev varetaget af Orbicon. 2016-2017. Bygherre By og Havn.

FN-byen, By og Havn.

Gennemgang af anlægsopbygning og analyse af driftsproblemer for et 3 MW havvandskøleanlæg. Efterfølgende udarbejdelse af projekt for opretning, udbud, byggeledelse og tilsyn med arbejdet, afsluttende med testkørsel, idriftsættelse og udarbejdelse af udførlig driftsinstruktion med pasningsskemaer. 2014-2015. Som ansat hos Henrik Larsen stod Søren Knudsen for hele projektet.

DTU-kontorbygning 324

Opførsel af 4.500 kvm forsknings- og læringshus for studerende, forskere og undervisere på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Der er anvendt hybrid vindassisteret ventilation med varmegenvinding og med naturlig køling og opvarmning af indtagsluften i jord- og kælderkanaler. Lavtemperatur varme- og varmtvandsanlæg med varmeforsyning som ”brugt varme” i form af delstrøm fra fjernvarmeretur som desuden forbedrer fjernvarmeafkølingen. Desuden omfattende CTS med mulighed for at køre ”lap-mode” til brug ved indeklimaforsøg. Projekteres sammen med CCO ……2012. Som ansat hos Henrik Larsen stod Søren Knudsen for hele installationsprojektet.